En av de store utfordringene for mange selskaper er å finne finansiering til nye prosjekter og kanskje til og med driften av selskapet. Det hjelper ikke å ha et godt resultat inneværende måned hvis likviditeten er dårlig, og du ikke kan betale verken dine leverandører eller ansatte.

På lang sikt hører dårlig likviditet i et selskap ofte sammen med dårlige resultater i et fallende marked. Men spesielt i oppstartfaser, eller i forbindelse med omstillinger, kan også selskaper med sunn drift få likviditetsproblemer.

Er det en løsning å selge fakturaer?

Det som skjer når du selger en faktura er at du selger innbetalingen din kunde skal gjøre frem i tid til en tredjepart. Det betyr at du får penger med en gang, og du trenger ikke å tenke mer på verken å følge opp innbetalingen eller risikoen for at kunden ikke betaler.

De aller fleste kunder betaler på sikt, så den største fordelen med fakturasalg er sannsynligvis det at du får pengene på konto med en gang. Det gir deg bedre likviditet, og du kan gå videre til neste prosjekt med en gang. For å ta et svært konkret eksempel kan en håndverker bruke pengene fra prosjektet han ferdigstilte i går, til nye innkjøp på Byggmax allerede i dag. Dette kan gi en mye bedre flyt i økonomien til selskapet.

Du betaler selvfølgelig en pris for at et selskap overtar både oppfølging og risiko, oftest er dette i form av en prosent av fakturaens beløp. Husk likevel at dette da inkluderer alle kostnader som måtte komme i forbindelse med administrasjon og oppfølging av kravet.

Argumenter mot å selge fakturaer

Hvis du ikke desperat trenger pengene fra en faktura med en gang, finnes det noen argumenter mot å selge fakturaer:

  • Det koster som nevnt en andel av fakturaens beløp å la en tredjepart ta jobben med oppfølging. Hvis du har gode rutiner for administrasjon av fakturaer, kan det være at du kan gjøre denne jobben rimeligere selv.
  • Du mister noe av kontakten med kundene dine, da det er faktureringselskapet som tar seg av all kontakt i forbindelse med påminnelser og eventuell inkasso.

Spesielt det andre punktet er noe som små bedrifter bør tenke over. Inkassoselskaper tjener svært mye penger i Norge, og uansett om de selvfølgelig har en viktig rolle er det sannsynligvis ingen som liker å bli kontaktet av et inkassoselskap. Som for eksempel lokal håndverker i en oppstartfase, er du helt avhengig av et godt rykte og god kontakt med tidligere kunder. Da kan noen få kroner som du kanskje sparer i dag være svært negativt på lang sikt.

Oppsummert er salg av fakturaer fornuftig hvis det er helt nødvendig for selskapets likviditet, hvis ikke kan det være lurt å vurdere å håndtere faktureringen selv.