Som selvstendig næringsdrivende, enten det er gjennom enkeltpersonsforetak (ENK), ansvarlig selskap (ANS/DA) eller aksjeselskap (AS) vil du med stor sannsynlighet trenge finansiering for å gjennomføre planene dine. De aller fleste som starter nytt selskap starter fra scratch, uten kundegruppe og kapital. Hvor mye man låner for å gjennomføre driften av selskapet sitt, avhenger av flere faktorer, for eksempel hvilken bransje man skal drive forretning i og størrelsen på bedriften. Jo flere ansatte, desto mer kapital trengs det. I tillegg er man alltid utsatt for uventede utgifter som selvstendig næringsdrivende.

Hva er refinansiering?

Et begrep som ofte kommer opp når det snakkes og skrives om lån, er refinansiering. Å refinansiere er å endre vilkårene for eksisterende lån og gjeld. Det vil si at du for eksempel kan samle flere mindre lån i ett lån, få bedre rente på det eksisterende lånet ditt eller forlenge nedbetalingstiden. Hos Refinansiering24.no kan du sammenligne mulighetene for refinansiering i ulike banker. Slik kan du velge den løsningen som er mest hensiktsmessig for deg og din bedrift.

Hvorfor refinansiere lån og gjeld?

Det finnes flere grunner til å refinansiere gjelden man har opparbeidet seg, enten det er privat gjeld eller gjeld gjennom et foretak. Det er også viktig å tenke på at som selvstendig næringsdrivende gjennom et enkeltpersonsforetak, står man ansvarlig for all gjeld foretaket har. Gjennom å refinansiere gjelden sin vil man kunne få en bedre oversikt over hvor mye man har i gjeld, hvor mye man betaler hver måned og sist, men ikke minst, hvor lang tid man har på å nedbetale gjelden.

Videre er det en veldig god idé å forhandle om renten på lånet sitt. Lavere rente betyr lavere månedlige utgifter på lånet og at totalkostnaden knyttet til lånet minker. Det betyr i praksis at en refinansiering vil lønne seg både på kort og lang sikt.

Oppsummering

Vi har i denne artikkelen sett på refinansiering som selvstendig næringsdrivende. Man kan være selvstendig næringsdrivende gjennom ulike selskapsformer, og det er knyttet ulik risiko til driften avhengig av selskapsform. For eksempel er du i et enkeltpersonsforetak personlig ansvarlig for økonomien. Har man havnet i en vanskelig økonomisk situasjon vil en refinansiering føre til bedre oversikt over opparbeidet gjeld og bedre vilkår på lånene man har.