CRM, som står for Customer Relationship Management, er en metode for å håndtere styring og analyse av kunderelasjoner. Man bruker avansert datainnsamling og analyser for å finne ut mer om hvem kundene er og hva de forventer av produkter og tjenester. Denne typen informasjon er svært viktig for nær sagt alle bedrifter i dag. For å satse på denne typen analyser, må man imidlertid ha en god del relevant kompetanse og utstyr, som kort fortalt innebærer at det også krever en viss økonomisk satsing fra bedriftens side. Spørsmålet blir dermed hvordan man kan finansiere slike satsinger, særlig for små eller nyetablerte bedrifter som har begrensede ressurser.

Mange er selvsagt usikre på om dette er noe som passer for deres bedrift. Usikkerheten dreier seg om hva CRM er, og er det verdt å satse på? Man må for eksempel spørre seg om hvordan CRM kan måle seg med SOV og andre tilsvarende konsepter innen markedsføring.

Det som er heldig i dagens situasjon er at rentene er svært lave, og at det derfor er gode muligheter for å få seg lån. Med en styringsrente på 1,5 prosent er lånefinansiering greit å skaffe seg, selv om man selvfølgelig må betale noe høyere rente for usikrede lån.

Den som driver en liten, ny bedrift, må nødvendigvis spille mange roller selv. Før eller senere kommer imidlertid tiden for å skape en fornuftig arbeidsdeling der du i større grad overlater mer av ansvaret til kompetente spesialister som kan bidra med noe ekstra.

Derfor er det å investere i kompetanse en av de aller viktigste investeringene til en fremadstormende bedrift. Uten kompetanse på viktige områder som CRM er det vanskelig for en bedrift å være konkurransedyktig og innovativ. Flere smarte folk gir bedriften en ny dynamikk og sikrer inntekter på sikt. Uansett kan man anslå at det er gode utsikter til at en slik satsing vil lønne seg, selv om den må lånefinansieres. Husk at alle avgjørelser som tas i en bedrift innebærer en risiko – også det å ikke satse på CRM og kanskje la konkurrentene få en avgjørende fordel.

I den nye virkeligheten med stor datatilgang og mye potensiell informasjon fra blant annet sosiale medier, er det viktig for bedrifter å satse på å bygge kunderelasjoner gjennom å fange opp og analysere data. Å ta opp et lån for å få til en slik satsing virker derfor fornuftig.