Det å starte opp en bedrift kan by på utfordringer. Det er kostnader man ofte ikke tenker på som kan velte drømmen man har bygget opp. Nesten 45 % av alle oppstarter opplever slike uforutsette kostnader som man ikke tenkte på. Men man kan gjøre noen tiltak som reduserer sjansen for konkurs.

Nordmenn er flinke til å drive næring på eget initiativ. Og det er ikke noen grense for hva man kan selge og drive med for å få inntekt. Men vi er også flinke til å utsette vanskelige avgjørelser. Derfor går omtrent ti bedrifter konkurs hver dag. Bufferkonto kan hjelpe.

En buffer gir trygghet

En buffer er ikke en magisk trylleformel, men en ny konto som man oppretter i nettbanken for bedriften sin. Men, pengene man setter over til en buffer må man ta fra overskuddet sitt. Man har allerede satt av penger til skatt, denne er sperret. Deretter setter man av penger til merverdiavgift. Denne kontoen trenger ikke å være sperret. Man må deretter sette av penger til pensjon og løpende utgifter. Deretter kan man sette av penger til forbruk, det vil si lønn. Men 5-10 % av disse pengene bør settes på en bufferkonto.

Åpne så mange bufferkontoer du vil

Man trenger ikke begrense seg til å åpne bare én bufferkonto. Det er spesielt viktig å vurdere flere kontoer om man har mange potensielle utgifter. Det vil også gi deg bedre oversikt om du velger flere typer buffer, slik som:

  • Buffer for firmabiler
  • Buffer for kontorrekvisita
  • Buffer for mulige investeringer

Her står man fritt til å velge buffer. Det er vanlig å sette av en fast sum hver måned, men dette er vanskelig om man ikke har faste inntekter. Andre metoder man kan bruke er å legge inn trekk ved forbruk. Det kan være 50 kr hver gang man bruker kortet, eller 5 % av innskudd. Velg en buffer for bedriftens sikkerhet.